Minn

Tên thật Min  Sinh ngày 29/01/1997
"Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim,bằng phổi,bằng máu,bằng lệ,bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui,buồn,giận,hơn đến gần đứt sự sống..."  04-05-14 12:13 AM