trilac2013

Tên thật Trương Trí Lạc  Sinh ngày 25/08/1998  Địa chỉ 57 Phan Bội Châu,tt Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang