Huyền Trang's

Tên thật Nguyễn Thị Huyền Trang  Sinh ngày 03/11/2014