Kẹo Vị Táo

Tên thật Lê Quế Anh  Sinh ngày 22/11/1999  Địa chỉ Thpt Bình Lục A