mydream172

Tên thật Lại Thị Nhật Phương  Sinh ngày 17/12/1996  Địa chỉ Tam Kỳ, Quảng Nam