Ghost rider

Tên thật DYNAMO  Sinh ngày 09/07/2002  Địa chỉ học,học nữa,học mãi