MiMi

Tên thật Nguyễn Thị MyMy  Sinh ngày 05/12/1999  Địa chỉ TP BMT
"Trong chúng ta ai cũng đã từng nghe nói cho đi là nhận lại nhưng mấy ai có thể thực hiện được điều đó. Đôi khi chúng ta mún sòng phẳng, cân bằng 2 bên, lại có ng chỉ mún nhận lại còn cho đi nó là điều j đó rất xa lạ.. Hãy cùng đọc lại câu chuyện sau..."  28-09-15 02:31 PM