♂Vitamin_Tờ♫

Tên thật Võ Long Tuấn  Sinh ngày 29/03/1997  Địa chỉ Thị xã Hà tiên
"có mấy bài TOán giải hoài k được.. ai giúp vs "  16-04-13 12:37 PM