♫ Hằngg Ngaa ♫

Tên thật Nguyễn Thị Hằng Nga  Sinh ngày 02/02/2000