caodat10a7k48-NDH

Tên thật Cao Đạt  Sinh ngày 23/08/2000  Địa chỉ Độc Lập- Hưng Hà- Thái Bình