uchihanosense

Tên thật Uchiha Nosense  Sinh ngày 01/08/2016  Địa chỉ Việt Nam
"Hôm nay có lẽ là ` ngày chẳng mấy vui vẻ gì !"  03-04-17 08:10 AM