Thùy Trang

Tên thật Nguyễn Thị Thùy Trang  Sinh ngày 14/04/2000