Hoàng Specter

Tên thật Nguyễn Đức Hoàng  Sinh ngày 19/04/1999  Địa chỉ Nghi Xuân