Lionel Messi

Tên thật Hoàng  Sinh ngày 16/11/2000  Địa chỉ Bắc Ninh