Chunn Ngốc's

Tên thật Ngân  Sinh ngày 20/12/2000  Địa chỉ gia bình