[_đéo_có_tên_]

Tên thật Văn Anh  Sinh ngày 16/02/2000  Địa chỉ Gia Lộc - Hải Dương