Ngọc

Tên thật Nguyễn Minh Ngọc  Sinh ngày 16/01/2002  Địa chỉ Diên Khánh ,Khánh Hòa