thanhpre123

Tên thật Nguyễn Hải Đăng  Sinh ngày 03/05/1997