Thùy Nhân

Tên thật Ngô Thị Thùy Nhân  Sinh ngày 10/06/2001  Địa chỉ Hòa Vang