Tiến Tí Tẹo

Tên thật Hoàng Văn Tiến  Sinh ngày 27/08/2016  Địa chỉ Can Lộc