Lionel Messi

Tên thật Đỗ Minh Hoàng  Sinh ngày 26/11/2000