Tiểu Hi

Tên thật Dương Thị Thảo Chi  Sinh ngày 14/02/2017