1lynguyencongduy1

Tên thật Lý Nguyễn Công Duy  Sinh ngày 01/05/1999  Địa chỉ HCMC, Vietnam, ASIAN, Earth, Milky Way, Galaxy
"Học"  06-02-17 08:45 AM