_ Yuki _ Dễ thương _

Tên thật Yuki  Sinh ngày 14/03/2004  Địa chỉ Bảo Lộc