NguyễnTốngKhánhLinh

Tên thật Nguyễn Tống Khánh Linh  Sinh ngày 07/09/1997  Địa chỉ 206/1A Lê Hồng Phong