Trương Thanh Minh Trí

Tên thật Minh Trí  Sinh ngày 18/05/2000  Địa chỉ Quận Ninh Kiều