tam soái

Tên thật Chinh Andrea  Sinh ngày 11/08/2000