Bạn bè

Sagittarius

Tên thật Trần Thiên Ngọc  Sinh ngày 10/05/2017  Địa chỉ Quận Cầu giấy , Hà Nội