Hoàng Trung

Tên thật Trung  Sinh ngày 08/06/2017  Địa chỉ khai quang - vĩnh yên