tranquynhat2002

Tên thật Đẳng cấp là mãi mãi  Sinh ngày 30/06/2002  Địa chỉ Lạc Thủy