Ezar

Tên thật Thùy Linh  Sinh ngày 17/10/2004  Địa chỉ Việt Nam