Cái bóng khổng lồ

Tên thật Hy ATuLa  Sinh ngày 05/03/1992  Địa chỉ Hy ATuLa