nhutuyet12t7.1995

Tên thật nguyễn thị tuyết  Sinh ngày 20/08/1995  Địa chỉ đô lương nghệ an