Trần Hoàng Sơn

Tên thật Trần Hoàng Sơn  Sinh ngày 26/04/1991  Địa chỉ triều khúc, thanh xuân, hà nội