Trần Nhật Tân

Tên thật Trần Nhật Tân  Sinh ngày 15/07/1991  Địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam