Lê Thị Thu Hà > Nhóm

Tên thật Lê Thị Thu Hà  Sinh ngày 30/01/1991  Địa chỉ Hà Nội
Chuyên Hùng Vương
1 thành viên