Sổ tay cá nhân

Tạo bởi: hoctainha
Danh sách câu hỏi trong sổ
1
phiếu
1đáp án
582 lượt xem

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1} (C)$ và đường thẳng $(d):  y=m-3x$. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt sao cho trọng tâm $\triangle OAB$ thuộc đường thẳng $(\triangle ): x-2y+5=0$
Giúp mình phần khảo sát hàm số với (sự tương giao)

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1} (C)$ và đường thẳng $(d): y=m-3x$. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt sao cho trọng tâm $\triangle OAB$ thuộc đường thẳng $(\triangle ): x-2y+5=0$
1
phiếu
1đáp án
592 lượt xem

Câu 1. Cho hàm số: $y=x^4-2(m+1)x^2+m^2 (1)$ với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, BC sao cho tam giác ABC diện tích bằng 1.
Cuc tri kho qua

Câu 1.