Tiểu sử Trang cá nhân http://hoctainha.vn/users/2391/hoctainha/thong-ke
Mobile
Địa chỉ
Email conanggiasukhotinh_nhungdethuong**************
Tên thật
Tuổi 26
Truy cập Thành viên từ 03-02-13 02:00 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 262224
Vỏ sò hiện có 119,700
Vỏ sò kiếm được 27,000
Giới thiệu

Mong các bạn thường xuyên giúp đỡ!