Dép Lê Con Nhà Quê

Tên thật chuột nhắt  Sinh ngày 12/01/1998