Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email dungnt************
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 09-04-12 02:38 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 16791
Vỏ sò hiện có 22,700
Vỏ sò kiếm được 1,800
Giới thiệu