Tiểu sử Trang cá nhân http://hoctainha.vn/users/25260/gjovotjnh-4ever
Mobile 123
Địa chỉ học viện vô tình
Email giovotjnh.4ever***********
Tên thật Gió Vô Tình
Tuổi 25
Truy cập Thành viên từ 07-09-13 07:23 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 129149
Vỏ sò hiện có 238,590
Vỏ sò kiếm được 113,490
Giới thiệu

lạnh lùng

 

vô cảm

 

tình cảm

 

đóng băng