WhjteShadow

Tên thật Trường An  Sinh ngày 17/02/1998  Địa chỉ Đông Anh
"Chú Wade có gì nhắn nhủ thì để lại tin nhắn nhá dạo này bận không ol thường xuyên đâu!"  05-05-15 06:23 PM