gio_lang_thang

Sinh ngày 04/06/2014
"lâu ou mới lại ngửi thấy mùi của mưa ..................* tâm trạng*^^"  27-04-14 08:21 PM