Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email giabang_1010**************
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 08-12-13 08:56 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 16334
Vỏ sò hiện có 26,500
Vỏ sò kiếm được 19,800
Giới thiệu