Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email danhvietuong1998***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 21-04-14 05:57 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 10553
Vỏ sò hiện có 18,700
Vỏ sò kiếm được 4,500
Giới thiệu