Sakura

Sinh ngày 01/05/2000  Địa chỉ Nơi bình yên nhất của thế giới
"(\ /) ( . .) C(')(') .......................(\_(\ .......................(=' :') .......................(,('')('')"  23-09-14 01:05 PM