War

Tên thật Sói Bự  Sinh ngày 15/05/1997  Địa chỉ Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
Không có dữ liệu...