thienthannhobe126

Tên thật hương  Sinh ngày 12/06/1997  Địa chỉ đặng thúc hứa
"con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh , họ sinh ra để in dấu trên mặt đất , in dấu trong tim người khác :v "  24-08-14 08:01 PM
Không có dữ liệu...