minhtu_dragon

Tên thật Nguyễn Minh Tú  Sinh ngày 02/05/1997  Địa chỉ Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội