Administrator > Nhóm

Tên thật Trần Nhật Minh  Sinh ngày 10/08/1987
"Đưa người yêu qua nhà người yêu Trong cơn mưa ban trưa Chợt thấy hồn tách thành 2 nửa Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...."  13-06-12 01:47 PM
Không có nhóm nào